tikimas

tikimas
2 tìkimas, -à adj. (3b) Rtr, NdŽ; I 1. MP70, M kuriuo galima ar reikia tikėti, tikėtinas, tikras: Tai vis tikimì dalykai . Tìkimas liudijimas turi būti patikrintas FT. Bet mani tatai daiktas neest tikimas ir nenoriu jo rodyt MP89. 2. N, J1, kuriuo galima pasitikėti, pasikliauti, patikimas; ištikimas: Ot tę tai mūs tìkimas žmogus Pls. Mes būsim tikimi, kaip tu, tėveli Vd. Kurs jau įstatymų ir žmonių tiesų neatboja, tas negali būti tikimas žmogus Vd. Teipag ir raštas šventas norint tikimiemus katolikamus yra ant prikėlimo DP50.
tikimaĩ adv. ; SD397, Sut: Galingai žemę tu valdai, tau tikimai visi tarnausim! Vd. Ten aš šventą ugnį kūrensiu tikimai, kol tik gyvensiu! Vd. Apsižadu tikimai tau tarnauti Ba2Ezd9,38.
3. IM1862,22 laukiamas, spėjamas, numanomas, tikėtinas: Tikimóji paklaida FzŽ212. Tikimiáusia vertė FzŽ387. Po teip maž tikimám mokytinių atsakymui [Jėzus] liepė žmonėmus sėstis ant šėko krūvomis DP125.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tikimas — 1 tikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ → tikti: 1. Rtr, NdŽ. 2. Rtr, KŽ, Db Dėl jo (prieveiksmio pirmyn) tikimo literatūrinei kalbai dabar negali būti jokių abejonių LKGII542. 3. Slnt, End, Skr, Gs, Ss → tikti 4: Kas tikìmas šuniui, kad glostai J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikimas — tiki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tikimas — ti̇̀kimas, tikimà bdv. Tai vi̇̀s tikimi̇̀ dalỹkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sėklų tikimas sėjai — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklų savybių ir požymių visuma (daigumas, drėgnumas, 1000 sėklų svoris, grynumas, užkrėstumas patogenais ir kt.), pagal kuriuos yra nustatoma, ar galima jas sėti. atitikmenys: angl. seed suitability… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • įtikimas — į̃tikimas, įtikimà bdv. Tai̇̃ į̃tikimas atsãkymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įtikima — į̃tikimas, įtikimà bdv. Tai̇̃ į̃tikimas atsãkymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neįtikimas — neį̃tikimas, neįtikimà bdv. Neįtikimi̇̀ triùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • neįtikima — neį̃tikimas, neįtikimà bdv. Neįtikimi̇̀ triùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”